Aviator News nr. 93           <<forrige  næste>>  
2. januar 2011

Kalibrering / mærkning af værktøj
Til alle medlemmer!
Kalibreringsrutine: Det er fra SLV blevet krævet at noget af vores værktøj bliver regelmæssigt kalibreret. Det er en temmelig bekostelig ting, i forhold til hvor lidt vi bruger den type værktøj, derfor er der tilfældigvis blandt jer medlemmer en der arbejder i en virksomhed der i forbindelse med dennes kvalitetssystem selv kalibrerer værktøj, det drejer sig om momentnøgler og manuelt måleudstyr (mikrometerskrue og skydelære)
Hvis der er en der har mulighed for at få vores værktøj ind i en kalibreringsrutine vil jeg meget gerne vide det!!

Elektrogravering: Vi skal snarest i gang med at mærke vores værktøj i flyværkstedet, til dette formål mangler jeg en elektrograverer pen og evt. en eller to der vil give en hånd med da det er en temmelig stor opgave og jeg selv har dårlig tid i januar.
Hvis jeg ikke kan låne en pen bliver vi nødt til at købe en så skynd jer derfor at melde ind.

godt nytår
Nils de Vos

 
Nytårskur
Der afholdes "nytårskur" i klubhuset lørdag 8. januar 2011 kl. 12:00. Medbring selv frokosten m.m. samt lidt at bytte med. Send en mail til Alf dagen før, han vil så dække op på behørig nytårsvis til nytårsfr
okosten - når han ved hvor mange der kommer.

Klubbens flystatistik 2010
...er talt sammen og afleveret til Unionen. Se den her: flystatistik 2010

Stræk- og konkurrenceflyvning.
Ny emneaften fredag 21. januar kl 19-21 v. Johan.
Men først er der fællesspisning, tilmelding til Lars Brodersen mandag 17. januar. Omkostningerne deles.


En tak fra Helge Hald   Svæveflyveklubberne modtog en hilsen fra Helge Hald, som hermed videresendes til Aviators medlemmer...
Der er nu gået nogen tid siden hin mindeværdige 1. oktober, hvor jeg ophørte mit virke for Dansk Svæveflyver Union og hvor en hel række mennesker var med til at gøre det til en rigtig festdag for mig.
Jeg tillader mig at give udtryk for min taknemlighed ved denne samlede udsendelse – ganske vist er jeg ikke længere på arbejdsmarkedet, men jeg kan jo ikke dy mig for at rode lidt med dette og hint, så tiden går ganske stærkt for mig, og det vil være næsten uoverkommeligt at sende en individuel hilsen til hver enkelt af jer der på den ene eller anden måde gav mig en helt uforglemmelig oplevelse.
Selv om jeg ikke er meget for festivitas med mig selv som midtpunkt, så er jeg taknemlig for min bestyrelses initiativ, så også den skal have en særlig tak. Det skal også vores kantinemutter Kirsten have. Hun formåede igen at overgå sig selv – og det er svært.
Jeg vil så benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Helge Hald
 

Emneaftenen d. 15. december
Emne- og æbleskiveaftenen d. 15. december. Erik fortalte om de sidste års kæmpearbejde for Unionen, under tilblivelsen af de nye flyvedligeholdelsesregler. Et arbejde som han selv var dybt involveret i.  Og han gav eksempler på nogen af de vigtige nye regler, som værkstederne nu arbejder under.
Klik på billedet for større billeder.

Medlemsændringer siden sidst
Flemming Kristensen skift fra Aktiv3 til passiv
Leo Lykke Sørensen skift fra passiv til udmeldt


Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv                  ...tidligere Aviator News
Kalender                   ...diverse datoer
Udlånte fly                ...reserverede fly
Referater                  ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter                  ...klubbens vedtægter
aviator.dk                 ...klubbens officielle hjemmeside