Aviator News nr. 95           <<forrige  næste>>  
28. januar 2011


Ordinær generalforsamling:
Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
lørdag d. 12. marts 2011 kl. 10:00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 12. februar 2011

Beretning, regnskab, forslag m.m. udsendes senest d. 5. marts.
Det udsendes således at linket http://qnh.dk/aviator/gf2011.htm opdateres med dokumenterne
Gem linket!

vel mødt
bestyrelsen  /Aviator, Aalborg Svæveflyveklub


Flyvepladsen
Nye betingelser for brugerne, foreløbig information fra Erik Nørskov:

Jeg var til møde med Års Kommune, springerne og motorflyverne i torsdags d. 20 januar.
Jeg havde tidligere fået at vide, at pladsen skulle til at hvile i sig selv, så jeg frygtede det værste, men det de kom med synes jeg er til at leve med.
Alle klubber accepterede oplægget

Det vigtigste for Aviator er, at vi skal slå græsset omkring hovedbanen og tankanlægget. Vi får kompensation for indsatsen.

Den største besparelse for kommunen er Baneinspektionen. Den blev overladt til Motorflyverne. De har et medlem, som godt vil tage det på sig. Det blev aftalt, at der skal være én fra hver klub, som kan afløse, så vi skal have fundet en, som vil tage det på sig. De skal have en instruktion af SLV.
En baneinspektion gælder i 12 timer, så kommunen foreslog, at banen er åben fra 7:00 til 19:00 i sommerhalvåret og fra 8:00 til 18:00 i vinterhalvåret. Det blev aftalt, at der bliver lavet 2 inspektioner i sommerhalvåret, så vi kan holde åben i 24 timer. Det vil jo også give ekstra indtægter.
Der er mulighed for at vi selv kan lave en inspektion og bruge pladsen ud over åbningstiden. 

Der bliver opsat et webcam på pladsen, så vi kan fange gratister. De, der glemmer at betale kommer til at betale dobbelt. Den vil også blive tilgængelig for andre over internettet.

Vi skal til at betale for vand. Det var jeg faktisk ikke klar over, at vi ikke gjorde, men det er vel naturligt.
Kommunen vil opsætte vandure snarest. Jeg har ingen ide om hvad det kan beløbe sig til.

Herudover bliver benzinen tillagt omkostninger, og prisen for startgebyr og årskort hæves.

Ovenstående er som det blev opfattet og noteret ved mødet og det er nok rigtigt i hovedtrækkene. Men vi skal lige have et referat fra kommunen inden alle detaljer ligger helt fast.
Mvh
Erik

Klubhuset i fredags

Arrangementet i klubhuset fredag den 21. januar startede med at Lars Brodersen lavede chili concarne - som han selv udtrykte det - sparkede mås. Efter at have nydt godt Lars' gastronomiske evner, var det Johans tur til at brilliere.
Det gjorde han på fortrinlig vis med et særdeles informativt foredrag om stræk- og konkurenceflyvning. Vi kom igennem mange facetter, krydret med Johans oplevelser fra deltagelse i Pribina Cup, men også fra strækflyvning under lokale himmelstrøg. 14 klubmedlemmer deltog, og fik en givtig aften, så mon ikke vi kommer til at se flere forsøg på at komme ud i landskabet i den kommende sæson.
mvh JAS  flere foto
Medlemsændringer siden sidst

Claus Bøge Nielsen, udmeldes, hidtil Aktiv3.
Sverre Eplov, Aktiv1, velkommen.Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv                  ...tidligere Aviator News
Kalender                   ...diverse datoer
Udlånte fly                ...reserverede fly
Referater                  ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter                  ...klubbens vedtægter
aviator.dk                 ...klubbens officielle hjemmeside