Aviator News nr. 104           <<forrige  næste>>  
15. januar 2012

Den kommende svæveflyvefusion
Der afholdtes et fælles bestyrelsesmøde imellem de to klubber torsdag aften 12. januar 2012. Uddrag fra referat...
"...Der var enighed om, at det er en god idé og vejen frem, at de to klubber lægger sig sammen, og at det sker med fremtidig flyvning mv. på/fra EKVH.Der var enighed om, at Aero Sports medlemmer er velkomne til at flyve fra EKVH i Aviators materiel fra sæsonstart 2012, og omvendt Aviators medlemmer er velkomne til at flyve fra Ferslev i Aero Sports materiel, således at vi reelt laver en glidende overgang med flyvning mv.Der var enighed om, at det fremtidige regelsæt (vedtægter, flyvereglement mv.) er Aviators nuværende, fordi det er det mest praktiske, fordi det er tilpasset EKVH og de faciliteter og begrænsninger, der er der..."
Newsredaktøren (som var forhindret i at deltage) kan efterfølgende læse - fra begge klubber - at der var en rigtig god stemning på bestyrelsesmødet. Og med stor tillid til, at det vil lykkes at fusionere de to klubber, og finde det bedste fra begge klubber til en fælles fremtid. 

Se ellers hele referatet via linket nederst på siden.

LS6 Lars Brodersen gav os  følgende update om LS6...
LS6’eren kommer desværre ikke ud at flyve, før der er udført omlakering af flaps, højderor, haleplan og sideror, har materielkontrollanterne beluttet. LS6’erens flaps blev afmonteret i går onsdag d. 11. januar og lagt i transportvognen sammen med resten af flyet. Når Morten (DanGlide) er tilbage fra ferie om en uges tid, bliver LS6’erens kørt hen til ham, og han vurderer, om han kan udføre den krævede omlakering af flaps, højderor, sideror og haleplan. Han mener, at han kan udføre arbejdet, og at det kan gøres for ca. 35.000 kr. Men han skal lige have lejlighed til at se emnerne og måle/veje og vurdere. Og så vil det vise sig, hvornår han i givet fald kan udføre arbejdet. Hvis Morten ikke ønsker at udføre arbejdet, skal i hvert fald flapsene (det er de mest kritiske og vanskeligste) til fabrikken (DG) i Tyskland.

Spændende, som man siger.

Nattøj til flyene
Samme Lars havde taget initiativ til - og fået indkaldt mandskab - til at få syet nyt nattøj til flyene lørdag d. 7. januar 2012. Det er Jonna på billedet som er igang med maskinen. Lars skriver: 

"Status på nattøjet: alle fly har nu hver deres eget hele sæt nattøj, og der er navn på det! Undtagelsen er LS10’eren, som må gå rundt med måsen bar – indtil videre. Der er dog planen i gære om at gøre noget ved det, så den også kan pakkes pænt ind."


 Flystatistik ...hvor meget fløj vore fly
Flystatistik 2011
Flystatistik 2010
Flystatistik 2009
Flystatistik 2008
Flystatistik 2007
Flystatistik 2006
Flystatistik 2005
Flystatistik 2004
Flystatistik 2003
Flystatistik 2002


Ny Flyvechef
Morten Elmeros ønskede at blive afløst på posten, efter mange års engageret arbejde. Tak for indsatsen Morten. Så på sidste instruktørmøde overtog Johan Frey den vigtige post. Fra News skal lyde et velkommen til Johan :-) 


Flyudlån 2012 - ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for lån af fly i 2012 bliver 31. januar.  Af hensyn til piloternes sommerferieplanlægning kan fristen dårligt ligge senere. Senere ansøgninger er stadig mulige. Men ansøgninger indkommet senest 31. januar har førsteprioritet, og ansøgerne vil hurtigst få besked. Ansøgningsskema sendes til bestyrelsen.
Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        ...diverse datoer
Udlånte fly     ...reserverede fly
Referater       ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside