Aviator News nr. 103           <<forrige  næste>>  
08. januar 2012

Ny svæveflyvefusion på vej?

Der har et stykke tid, foregået en uformel kontakt imellem formændene i klubberne Aviator, Aalborg Svæveflyveklub og Aalborg Aero Sport ved Ferslev. Bestyrelserne har været løbende orienteret. Ferslev-klubben har gennem længere tid drøftet sin fremtidige situation, og hvordan man bedst muligt kunne videreføre medlemmernes muligheder for at dyrke svæveflyvesporten. 
Vores formand Erik Nørskov modtog i dag kl 15:50 følgende fra Jens Kjeldsen, formand i Aalborg Aero Sport:

Nu er vores anden ekstraordinære generalforsamling overstået, og på begge generalforsamlinger er følgende blevet vedtaget enstemmigt:
"Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre en fusion
med Aviator - Aalborg Svæveflyveklub med denne som fortsættende klub
og opløsning af Svæveflyveklubben Aalborg Aero Sport som konsekvens"

Der går herefter et arbejde igang - i første omgang i mellem de to bestyrelser - med at kigge på hinandens klubber, og klarlægge mulighederne ifm en evt fusion. Aviators medlemmer bliver naturligvis hurtigt inddraget i snakken, med mulighed for at komme med input, og med mulighed for at sige JA/NEJ. Vi bliver næppe klar til at slutbehandle på den ordinære forsamling, men så kommer der sandsynligvis en ekstraordinær generalforsamling en gang i løbet af sæsonen.

Tankerne er hermed officielle - også i Aviator. Vi vil informere løbende her på AviatorNews.


Veterandagen 6. august 2011 Galleri fra dagen: http://veteraner.qnh.dk

Det var først på dagen på startstedet. De to herrer på billedet snakkede gamle dage, imens news-redaktøren lyttede nysgerrigt med. Nu ved jeg hvem du er, sagde herren til venstre i billedet pludseligt, du er Pollerik! Man kunne forstå på snakken, at der havde været både en Pollerik, en Pillerik, og en Pollemand i klubben der engang allerførst i 60'erne.
Poul Erik (til højre - bor i Lystrup), var tilfældigt blevet opmærksom på klubben igen, under turene op til sit sommerhus, hvor han og hustru Jytte kører forbi på Aggersundvej. De var holdt ind og snakket under kunstflyvningskurset tidligere på sommeren, og blevet opfordret til at deltage på veterandagen. Det ville han meget gerne. Det sjove var nu, at informationen om veterandagen, var jo også nået til Jørgen Mølgaard (til venstre), og den viste sig at være gået igennem en fælles bekendt. Hvordan blev du opmærksom på arrangementet, spurgte udsendte news-redaktør. Jamen den fik jeg fra en anden tidligere Aviator-mand Finn Grützmeier, svarede Jørgen Mølgaard. Nå - jamen ham har jeg også kontakt med endnu, fortalte Poul Erik, det er faktisk ikke ret længe siden, jeg sad og fortalte ham om den hér kommende Veterandag. Så således var ringen sluttet igen.
Poul Erik Christensen fløj meget hos Aviator igennem 50'erne, men stoppede igen først i 60'erne engang. Samme Poul Erik Christensen sendte et par dage efter veterandagen, fire fotos, med følgende tekst  ...som vi fik lov at bruge. Billedet til venstre er fra starten af slæbet, se resten af billederne i galleriet - link nedenunder.
Hej Jørgen. En lille hilsen og tak for en dejlig og spændende dag til veterantræffet. Jeg mødte heldigvis en del mennesker jeg mere eller mindre kendte, så der blev snakket hele dagen igennem. Men det bedste var nu flyvningen, jeg var så heldig at få både en spilstart og et flyslæb og så med et fly med et glidetal på 46- det var imponerende, -- at jeg så selv fik lov til at styre planet i en 3 m. boble var bare helt i top. Instruktøren spurgte om det var en ide at vi lige rundede Borup flyveplads, jeg fik udstukket en kurs og besked på at trykke pinden lidt så vi kom op på en hastighed på 150 km/t og uden at jeg observerede nogen nævneværdig tab af højde nåede vi Borup ( vel ca. 15 km. ) og efter en kurve der,  gled vi hjemad.
 Jeg er glad for at have fået kontakt med jer og ser frem til at modtage kommende eksemplarer af Aviator news med nyheder. Jeg har lige læst news nr.101 med gode artikler om kunstflyvning og flyvning i de østriske bjerge.
med venlig hilsen,  Poul Erik


Poul Erik har også foræret os nogen gamle billeder - med navne på - ligger nu i klubhuset. Samt nogen gamle film på en CD, filmene er fra omkring 1960 på flyvestion Aalborg. Klik her

Galleri fra dagen: http://veteraner.qnh.dk


Ordinær generalforsamling:

Du indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
søndag d. 18. marts 2012 kl. 13:00 i klubhuset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 19. februar 2011

Beretning, regnskab, forslag m.m. udsendes senest d. 11. marts.
Det udsendes således at linket http://qnh.dk/aviator/gf2012.htm opdateres med dokumenterne
Gem linket!

vel mødt
bestyrelsen  /Aviator, Aalborg Svæveflyveklub


Aviator News
Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til news
aaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med.


NewsArkiv       ...tidligere Aviator News
Kalender        ...diverse datoer
Udlånte fly     ...reserverede fly
Referater       ...bestyrelsesmøde- og generalforsamlingsreferater m.m.
Vedtægter       ...klubbens vedtægter
aviator.dk      ...klubbens officielle hjemmeside