Aviator News nr. 135         <<forrige  næste>>  
31. december 2016

NytårsNews 2016/2017

Her er en kort beskrivelse af nogle af de aktiviteter der er planlagt i 2017, jeg håber at vi kan fylde klubhuset den 14. januar hvor vi holder Nytårskur og medlemsmøde og vil uddybe det yderligere.

I ønskes alle et Godt Nytår, vi ser frem til en forrygende flyvesæson i 2017

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

AVIATOR kalenderen for sæsonen 2017 (som den ser ud lige nu, opdateres løbende på www.aviator.dk)

       Tirsdag d. 3. januar – Teoristart (se mere på hjemmesiden)

       Lørdag d. 14. januar – kl. 09.30 Nytårskur og medlemsmøde

       Onsdag d. 15. februar – kl. 19.00 Instrumentaften

       Onsdag d. 1 marts – kl. 19.00 Strækflyvningsaften

       Lørdag d. 18. marts kl. 13.00 – Generalforsamling

       Søndag den 26. og onsdag den 29. marts – PFT/S-teori

       Lørdag 25. – søndag  26. marts Klargøringsweekend

       Lørdag d. 1. april – 10.00 Standerhejsning

       Lørdag d. 1. april – 18.30 Standerhejsnings- og Siderorsfest (indgåelse af væddemål)

       Lørdag d. 11. juni - Åbent Hus i Luftsportscenter Vesthimmerland (Luftsportens dag)

       Lørdag d. 29. juli til lørdag den 5. august - Skolingsuge og sommerlejr (uge 31)

       Lørdag d. 5. august – Sommerfest

       Lørdag d. 19. august - Fly-In på Luftsportscenter Vesthimmerland (Nordisk Svæveflyvedag)

       Lørdag d. 28. oktober – Landingskonkurrence og standerstrygning

       Lørdag d. 28. oktober – Standerstrygningsfest (”afregning” af væddemål)

 

Vintervedligehold

Vi er godt i gang med vintervedligehold i det nye værksted. Som sidste år vil vi opfordre flyfadderne til at bruge chatten og/eller kalenderen til at fortælle hvornår der arbejdes.

Derved kan vi forhåbentlig undgå at medlemmer møder op lørdag eller søndag kl. 10 (hvor vi ifølge hjemmesiden har vintervedligehold) uden der er aktivitet.

Den anden opfordring er til alle om at møde op til vintervedligehold!

Husk at det jo ikke kun flyene der skal vedligeholdes, også vores jordmateriel, spil, golfvogne etc. skal gennemgås. Du skal ikke være nervøs selvom du ikke synes at du kan bidrage med noget, du skal nok komme blive hjulpet i gang J

For at vi kan flyve om sommeren, så kræver det at vi alle hjælper hinanden med at få vedligeholdt flyene og materiel om vinteren!!

Vedligeholdelsesplanen finder du på vores hjemmeside under vintervedligehold 2016-2017 (http://aviator.dk/11-forside/151-flyvintervedligeholdelsesplan-2016-2017)

 Kontakt evt. den flyfadder der er på flyet for at høre hvornår der arbejdes. Hvis du vil give en hånd med jordmateriellet, så kontakt Erik Nørskov.

Endnu en gang, mød nu op her i vinter, så vi til foråret har materiel som virker!!

Nytårskur og medlemsmøde

Lørdag den 14. januar afholdes ”Nytårskur” og medlemsmøde i klubhuset på EKVH. Vi starter med kaffe kl. 09.30, og derefter holder vi et medlemsmøde hvor vi vil orientere om, og drøfte det kommende års aktiviteter, bl.a. hvordan vi håndterer det ”nye” koncept med gæsteflyvninger (”Du Glemmer Det Aldrig”), men især vil vi gerne drøfte hvad vi vil med klubben på lidt længere sigt, bl.a. på baggrund af DSvUs nye perspektivplan (læs den her:  http://forum.aviator.dk/viewtopic.php?f=7&t=1270&p=4170&hilit=perspektivplan#p4141)

Så mød op, og vær med til at drøfte hvor AVIATOR skal hen i fremtiden!

Vi vil meget gerne have yderligere forslag til emner til drøftelse, send dem til jbkjeldsen@gmail.com , vi lægger et udkast til en ”dagsorden” ud på www.aviator.dk  ca. en uge før mødet.

Vi regner med at arrangere fælles frokost, hvis vi ikke er færdig med mødet, så fortsætter vi efter frokost (vi planlægger at slutte senest kl. 15)

Af hensyn til indkøb til morgenbrød og frokost beder vi om en tilmelding på denne Doodle http://doodle.com/poll/y2hizpis354mqit3  senest onsdag den 11/1-17 (Husk at krydse af i feltet til højre efter I har skrevet jeres navn, ellers står I til IKKE at deltage J )

 

Flyudlån i 2017

Som tidligere år har klubbens medlemmer mulighed for at låne et af klubbens fly med til konkurrencer, udlandsture osv.

Se mere her: http://aviator.dk/8-alt-om-klubben/48-flyudlan hvor du også finder ”Flyudlånsblanketten”.

De ansøgninger der modtages (sendes til bestyrelsen og flyvechef) senest den 31/1-17 vil blive prioriteret af bestyrelsen, ansøgninger der modtages senere vil blive behandlet individuelt, dvs. hvis to medlemmer søger om at låne det samme fly i samme periode, så er det ”først til mølle”.

Prisen for at låne et fly til brug andre steder end fra EKVH er fastsat i Takstregulativet (i 2016 var det 100 kr/dag, bliver sikkert det samme i 2017 (det fastsættes på generalforsamlingen))

 

Spilvagter 2017?

Udgangspunktet er at det bliver ”same procedure as last year”, (med mindre andet bliver besluttet på medlemsmødet den 14. januar!) og for de der måtte have glemt den procedure, så er her beskrivelsen fra 2016 (i slutningen af februar sender ”spilvagtskoordinatoren” en mail til de der skal have spilvagter, og beder om ønsker til datoer):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På medlemsmødet den 16. januar 2016 var der enighed om at spilvagterne i 2016 fordeles på følgende måde:

Piloter der er ”Aktiv1”, ”Aktiv1 Junior, ”Aktiv2” og ”Aktiv2 Junior” deler vagterne.

Man starter som spilkører når man er gået solo (og fyldt 18 år!)

De eneste der undtages herfra er bestyrelsesmedlemmer, materielkontrollanter og instruktører.

(Det betød at der i 2016 var 17 personer til at dække 85 spilvagter, dvs. 5 spilvagter/mand)

Fordeling

Alle melder mindst 10 dage ind hvor man kan tage spilvagter til JBK senest den XX. marts

Undertegnede fordeler herefter vagterne efter bedste evne.

Spørgsmål? Send en mail til jbkjeldsen@gmail.com eller ring/SMS til 4055 2424

Med venlig hilsen fra formanden :-)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åbent Hus i Luftsportscenter Vesthimmerland 11. juni  og Fly-in den 19. august

Igen i 2017 planlægger vi to gange Åbent Hus.

Det Åbent Hus vi plejer at afholde i maj, er rykket til den 11. juni, hvor KDA arrangerer ”Luftsportens dag” i Danmark, derved håber vi at kunne få glæde af den PR der bliver lavet i den sammenhæng, den 11. juni er et ”traditionelt” Åbent Hus

Den 19. august er dels et Fly-In hvor fokus primært er på de piloter og fly der forhåbentligt kommer udefra, men hvor vi også inviterer ”almindelige” gæster til at komme og besøge EKVH

Den 19. august er også ”Nordisk Svæveflyvedag”, og Dansk Svæveflyver Union planlægger at slå på ”PR-trommerne” for dette.

FlyINverted 2017

FlyINverted er i 2017 henlagt til Arnborg. (De senere år er det blevet aflyst pga. for lille interesse)

Fly-In Blokhus 2017?

Der planlægges et Fly-In i Blokhus igen i 2017, vi kender ikke den endelige dato endnu (i 2016 var det den 22. august)

AVIATOR chat

Som altid, så lægges den nyeste info på AVIATOR chatten på http://forum.aviator.dk/index.php

Facebook

Hvis du er Facebookbruger, så husk at ”Like” https://www.facebook.com/groups/22358146527/


AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder