Aviator News nr. 136         <<forrige  næste>>  
11. januar 2017

News januar 2017

Generalforsamling 2017

Hermed indkaldes der til den årlige generalforsamling som afholdes lørdag den 18. marts 2017 kl. 13.00 i klubhuset på EKVH.

Dagsorden ifølge vedtægterne §5: http://aviator.dk/images/aviator/dokumenter/vedtaegter_aviator_17marts2013.pdf

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 18. februar 2017 (4 uger før generalforsamlingen).

Formandens beretning, det reviderede regnskab samt alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremlægges for medlemmerne på klubbens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

Klubtur 2017?

Der er ved at blev arrangeret en tur til strækflyvelejren i Roitzschjora (nær Leipzig) mellem Kr. Himmelfartsdag og Pinse.

Der ligger en beskrivelse på chatten: http://forum.aviator.dk/viewtopic.php?f=7&t=1314

Der vil blive en kort orientering om turen på medlemsmødet den 14. januar.

HUSK! Nytårskur og medlemsmøde

Lørdag den 14. januar afholdes ”Nytårskur” og medlemsmøde i klubhuset på EKVH. Vi starter med kaffe kl. 09.30, og derefter holder vi et medlemsmøde, hvor vi vil orientere om, og drøfte det kommende års aktiviteter, bl.a. hvordan vi håndterer det ”nye” koncept med gæsteflyvninger (”Du Glemmer Det Aldrig”), men især vil vi gerne drøfte hvad vi vil med klubben på lidt længere sigt, bl.a. på baggrund af DSvUs nye perspektivplan (læs den her:  http://forum.aviator.dk/viewtopic.php?f=7&t=1270&p=4170&hilit=perspektivplan#p4141)

Skal vi f.eks. skifte til flyslæb som den primære startmetode fra sæsonstarten 2017?

Hvor mange fly skal vi sælge i 2017?

Så mød op, og vær med til at drøfte hvor AVIATOR skal hen i fremtiden!

Vi regner med at arrangere fælles frokost, hvis vi ikke er færdig med mødet, så fortsætter vi efter frokost (vi planlægger at slutte senest kl. 15)

 Af hensyn til indkøb til morgenbrød og frokost beder vi om en tilmelding på denne Doodle http://doodle.com/poll/y2hizpis354mqit3  - VI FORLÆNGER FRISTEN TIL DEN 12/1 – SÅ ALLE KAN NÅ DET!

Med venlig hilsen fra bestyrelsen


AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder