Aviator News nr. 138         <<forrige  næste>>  
1. december 2017

TYVERIET

Efter det historiske tyveri af Aviators svævefly omkring d. 1. nov., står vi pludseligt i en helt ny situation. Vi troede, at vi skulle bruge vinteren på at vedligeholde …som alle andre vintre, men sådan gik det ikke. Nu skal vi i stedet pludseligt til at indkøbe erstatninger for de manglende fly. 

 

MEDLEMSMØDE

Vi indkalder derfor til medlemsmøde lørdag den 9. december 2017 kl. 10.00 til ca. 16.00(?) i klubhuset. Som tidligere annonceret på hjemmesiden og på chatten, så er mødets emne: Klubbens fremtidige flystrategi.

Vi starter med en kop kaffe og lidt brød kl 10.00, og Poul Guldbæk har lovet at være tovholder på lidt frokost.

Klubben betaler for brød til kaffen, og Poul er sponsor for frokosten :-)

For at få styr på mængderne af mad m.m. vil vi meget gerne have en tilmelding på denne Doodle ( https://doodle.com/poll/xma6higuh6s9etr8 ) senest på torsdag den 7. december.

Vi glæder os til en dag med en god snak :-)

 

GAVEORDNING

Da vi jo fattes midler til at købe fly for, vil vi gerne gøre opmærksom på Gaveordningen som giver mulighed for at give en gave til foreningen, som kan trækkes fra i skat.

Et enkelt medlem har allerede givet en gave på 3000 kr. :-)

Alle beløb, små og store er velkomne, jeg vil dog gøre opmærksom på at der er en øvre grænse på 15.600 kr i 2017 ;-)

I finder Unionsmeddelelsen vedrørende gaveordningen for 2017 her: https://medlem.dsvu.dk/medd/2017/1820-gaver-2017/file/menu-id-234

- og blanketten finder I her: https://medlem.dsvu.dk/grp1100/dokumenter-og-blanketter-i-uhb/240-sv202-10-indbetaling-af-gave-pdf/file/menu-id-117

Bemærk at beløbet skal være indbetalt så det er registret på Unionens bankkonto senest den 15/12 2017

Den udfyldte blanket skal sendes til formanden@aviator.dk - så underskriver jeg den på klubbens vegne, og sender den til Unionen, husk selv at skrive under :-) )

Hvis I skriver at gaven skal bruges som hjælp til "Anskaffelse af fly", så vil vi love at beløbet går ubeskåret til dette formål :-)

Mvh Jens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her er informationer vedrørende medlemsmødet den 9/10, som også ligger på chatten.

 

Kære alle,

Tak for alle de input der er kommet på chatten med ideer til vores fremtidige flyflåde, I må meget gerne komme med flere frem til mødet den 9. december :-)

På bestyrelsesmødet den 28. november kom vi frem til nedenstående oplæg til drøftelse på mødet den 9. december, vi har taget udgangspunkt i klubbens strategiplan, jeg har kopieret afsnittet om flypolitik ind herunder.

Ideen er at vi på mødet starter med at finde ud af hvilke flytyper (og antal!) vi har behov for, ud fra nedenstående oplæg.

Vi mener vi skal have skitseret to planer:

1. En plan for hvad vi gør til sæsonen 2018 (beskrevet som "Fremtidig" minimums-flyflåde (2018))

2. En plan for hvad vi gør på længere sigt (beskrevet som "Fremtidig" ønske-flyflåde ("3 års planen"))

Vi har lavet et udkast til flysammensætning af begge planer herunder, der kan bruges som udgangspunkt for drøftelsen.

Når vi dermed har rammerne på plads, vil vi drøfte hvilke fly der kan udfylde de forskellige "roller".

Vi har absolut ingen forventninger om at vi, når mødet er forbi, har en færdig plan for den fremtidige flyflåde, men vi har forhåbentligt haft en god snak om fordele og ulemper ved de forskellige løsninger.

Bestyrelsens ide er at vi efter mødet den 9., laver et lille udvalg som sammen med bestyrelsen tager beslutning på baggrund af drøftelserne på mødet.

På bestyrelsens vegne,

Jens

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flypolitik ("klippet" fra klubbens Strategiplan)

Det er klubbens politik at have fly til alle typer af medlemmer og dermed kunne dække behovet, lige fra skoleflyvning med grunduddannelse og efteruddannelse (kunstflyvning, strækflyvning etc.) til stræk- og konkurrenceflyvning.

Klubben satser på, at disse fly skal være velflyvende nyere fly, der er robuste og lette at vedligeholde.

Flyparken skal som udgangspunkt bestå af en grundstamme på mindst et 2-sædetskolefly, der kan dække alle skolingsnormer inkl. udvidet kunstflyvning, dertil et højtydende 2-sædet skole- og strækfly, samt et begynderegnet 1- sædet fly til videre træning efter solo.

Klubben skal også råde over fly i mellemklassen, der er velegnede til stræk- og fornøjelsesflyvning.

Klubben skal der ud over som minimum råde over et motorfly (evt. TMG/UL) velegnet til flyslæb.

Det tilstræbes at ved udskiftning af fly, udskiftes til en større andel selvstartende fly.

 

Overordnet beregnes det nødvendige antal af fly på baggrund af antal medlemmer der forventes at være aktive i klubben. Ud over grundskolingsfly og motorsvævefly tilstræbes det at antallet af aktive medlemmer ikke overskrider 8 pr. flysæde til rådighed.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Nuværende" flyflåde

Skoling                        Hyggeflyvning              Stræk                           Kunstflyvning

ASK-21                         2xLS-4                             2xLS-4                          Puchacz

Puchacz                        LS-6                                 LS-6                              ASK-21

Junior                            Duo Discus                     Duo Discus                  ACRO

(Junior)

(Puchacz)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så er spørgsmålene (bl.a.):

Skal vi

·       Stadig have 3 tosædede fly?

·       Have et højtydende strækfly?

·       Have selvstartende fly?

·       Have fly med hjemhentningsmotor?

·       Evt. motorer – benzin eller el?

·       Have kunstflyvningsfly?

·       Have maks 10 år gamle fly?

·       Have UL fly?

·       Have........??

 

Her er bestyrelsens oplæg til de to planer:

 

Plan 1: "Fremtidig" minimums-flyflåde (2018)

 

Skoling

Tosædet grundskolingsfly

Ensædet grundskolingsfly

Stræk/hyggeflyvning

Tosædet

Ensædet

Kunstflyvning

Ensædet (kan også "Stræk/hyggeflyve" :-) )

 

 

Plan 2: "Fremtidig" ønske-flyflåde ("3 års planen")

 

Skoling

Tosædet grundskolingsfly

Ensædet grundskolingsfly

Tosædet strækskolingsfly

Stræk/hyggeflyvning

Tosædet selvstarter

Ensædet (selvstarter?)

Ensædet

Kunstflyvning

Ensædet (kan også "Stræk/hyggeflyve" :-) )


AviatorNews Der udsendes e-mail til adresser der har - eller har haft - tilknytning til klubben, når en ny aviator-news lægges på hjemmesiden. Send en email til newsaaviator.dk (jlm) hvis du vil frameldes eller tilmeldes. Eller hvis du har en information at dele med medlemmerne, eller hvis du mangler en information   ...eller noget andet!
Aviator News er mest for medlemmer af svæveflyveklubben - og kan godt være lidt indforstået - men alle er velkomne til at lytte med

Følg med på www.aviator.dk for opdaterede nyheder